Tietosuojaseloste

Tämä on Lauttasaaren Suutarin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelijä

Lauttasaaren Suutari

Osoite: Lauttasaarentie 36, 00200 Helsinki

Puh. 040 8244 191

Y-tunnus: 1348399-6

Henkilötietojen käsittelystä vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Yhteyshenkilö: Kimmo Soininen, p. 040 8244 191, suumahher@gmail.com

Lauttasaaren Suutari ei pidä yllä asiakasrekisteriä.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietojen keräämisen perusteena on mahdollistaa yhteydenotto asiakkaaseen, jos asiakas on sitä toivonut palautelomakkeen kautta annettavissa tiedoissa, sähköpostitse lähetetyissä viesteissä tai kasvokkain töiden vastaanoton yhteydessä.

Henkilötietojen tietosisältö ja säilytysaika

  • Nimi
  • Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot 

Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kuin se on asiakkaan kanssa viestimisen kannalta välttämätöntä. Kun asiakastapahtuma on saatu käsiteltyä, tiedot tuhotaan. Henkilötietojen käsittelijä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ottamalla huomioon sovellettavan lainsäädännön.

Säännönmukaiset tietolähteet ja evästeiden (cookies) käyttö sivustolla

Henkilötiedot saadaan asianosaisilta itseltään joko suullisesti, sähköpostitse tai palautelomakkeen kautta.

Sivustolla on käytössä Google Analytics- työkalu, jonka avulla toteutetaan kävijäseurantaa sivustolla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Sähköpostissa ja puhelimessa olevien henkilötietojen käsittelyyn on oikeus vain nimetyillä henkilöillä, joita on kaksi. Manuaalisesti käsiteltäviä tietoja ovat yleensä vain puhelinnumero, jota ei suoraan pysty yhdistämään kehenkään henkilöön.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaillamme on oikeus 
  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
  • tarkastaa itseä koskevat tallennetut tiedot pyydettäessä myös koneluettavassa muodossa
  • vaatia tiedon poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
  • tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle

Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää edellä nimetyille yhteyshenkilöille, joka voi pyytää varmentamaan pyytäjän henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelyä.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä selostetta voidaan päivittää esimerkiksi viranomaisohjeistuksen tai lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja tutustutte mahdollisiin muutoksiin selosteessa.

Seloste on viimeksi päivitetty 2.12.2021